top of page

Misyon & Vizyon

Ufku Eşik Bellemek!

Bazı kitaplar vardır, kitaplığınıza eklendiğinde kitap sayınız 1 kitap daha artmakla kalmaz, yepyeni bir kütüphaneniz olur. Bu türden kitaplar, kendisinden önceki kitapların anlamını ve değerini de dönüştürür…

Ben bir kadın yayıncı olarak, tam da yukarıda sözünü ettiğim türden kitaplar yayımlamak istiyorum… Fakat biliyorum ki her yeni anlam, yeni bir biçim gerektirir. Tutkumun nesnesi olan bu türden bir anlamın biçimlerini arıyorum. Ve benim yayıncılık anlayışım, bu arayışın patikalarında zuhur etmektedir…

Bu, elbette ve mutlaka yoğun bir emek, çaba ve nitelik isteyen bir ufuk olarak ışıldıyor ve maceramın zorlu yollarında bana yolumu gösteriyor…

Bu, başka bir yönüyle de yaşamı severek taçlandırma biçimi ve de yaşamın verili biçimleriyle yetinmemenin meyvesidir…

Ve ben yine bir kadın yayıncı olarak, yine bu meyve metaforu üzerinden söylemem gerekirse, yoğun ve tutkulu bir emek talep eden yaşam ağacının kıymetli hediyesi olan meyvelerin tadına, dokusuna, rengine ve biçimine dönük görme biçimimde kadınlara ve de gençlere öncelik tanıyan bir tutumu etik bir zorunluluk olarak görüyorum. Bu bağlamda kadın yazarlarımıza güç katmanın bir vesilesi olarak da yaklaşmaktayım yayıncılık meselesine. Dişil olanın sağaltıcı ve şifacı doğasına olan güvenimle öncelediğim kadın yazarların yazdığı metinlerin de aynı kudrete sahip bir tınıya sahip olduğuna tanık oldukça, pozitif ayrımcılık tutumumun meyvelerini bütün kız kardeşlerimle bölüşmenin kahkahasına gark oluyorum…

Yine aynı etik ilkeyle, genç yazarlara alan açan bir yayıncı olmayı da anlamlı ve kıymetli buluyorum. Ve bu anlama uygun bir tutum içinde kalmakta kararlıyım. Çünkü (tıpkı kadın yazarlar için geçerli olduğu gibi) genç yazarların da yazın dünyasının iktidar-güç ilişkileri içinde sesini-sözünü duyurması çok güç bir şey olduğunu deneyimleyerek öğrendim. Ben onların da sesine-sözüne mecra olan bir yayıncı olmak istiyorum…

Edebiyata, sanata, felsefeye ve de bilime meyletmiş kadınların ve gençlerin öncelikli yayınevi olma idealimle, ufku eşik belleyen bir cüretle, ve de yalın olanın görkemiyle, fısıltıyı gürültüye boğdurmamamın yolunu ve biçimini aramaktır, benim yayıncılık mottom…

Hakikat uzak bir zamanda ve mekânda türlü maskenin ardında saklı değil; hakikat kişinin inşa edip biçimleyeceği bir anlam ve değer olarak yanı başımızda. Başımızı kaldırıp görmek için baktığımızda hakikat peçesini bize açacaktır...

Ve ben bir kez daha altını çiziyorum ki emeğimi, yeteneğimi ve gücümü yaşamdan yana türlü çeşit akışa dönüştürmeyi sürdüreceğim…

Sürdürmeyi sürdürenlere selam ile…

 

A7 Kitap Gen. Yay. Yön.
Arzu Sandal 

bottom of page