top of page
Ara
  • mihracpeker

Etik-Estetik Prensiplerimiz ve Vizyonumuz / Suat Hayri Küçük

Güncelleme tarihi: 10 May 2020


''Okumak, yapılan bir şeydir, oluş halidir; yalnızlık talep eden bir çokluk, ve de tek başınayken salgılanan başka bedenlerle zihinsel/ruhsal bir etkileşimdir... Henüz, hâlâ, çoktan, artık; var olmayan şeylerin izini sürmek, varlık alanını neşeyle genişletmektir...''


suat hayri küçük


Bir Sanat Yapıtı Olarak Okuyucu!

Yazılı olanlar okuduklarımızın küçük bir kısmıdır. Yazıdan çok önce okumaya başlamıştı insan. Belki de zaten okuyor olduğu için mümkün oldu yazmak… İnsan kadim zamanlarda, uygarlıktan çok önce gökyüzünü, dünyayı, işaretleri, sesleri, kokuları, nesneleri, renkleri, biçimleri, izleri, duyguları, fikirleri, hareketleri, bedeni ve ruhu; yani varlık alanını ve var olmayan şeyleri okurdu…

Türümüzün bu kadim okumaya meyyal hakikatine güvenle ve bu hakikati günümüzün gerçeği kılma arzumuzla yayıncılık yapıyoruz… Hedeflerimiz, hayallerimiz ve umudumuz okumanın ve yazmanın şifalı kudretine yaslanmaktadır… Bunun nitelik, kapsam, içerik ve biçim açısından temel çerçevesini şöyle tanımlıyoruz:

- Okumayı bir şölene dönüştürüp neşeli bir yaşam biçimi olarak içselleştirmiş; yaşamın niteliğini yükseltmek açısından kitapları vazgeçilmez, olmazsa olmaz gören; ruhsal, düşünsel ve sosyal yönden güçlü, neşeli, mutlu ve gelecekten umutlu bireylerden oluşan bir toplumsallığa katkı sunmak istiyoruz.

- İnsanın doğayla, hayvanlarla, farklı kültürlerden başka insanlarla ve en önemlisi de kendisiyle, güç ilişkileri üretmeyen, özgürleştirici, sevgiye ve dayanışmaya dayalı ilişkiler oluşturmak için faydalanabileceği kitaplar yayınlamak istiyoruz.

- Özgür ve demokratik bir toplumun yaşamsal ihtiyacı olan; eleştirel, diyalektik ve analitik düşünen ve duyarlı bireylerin kazanması gereken en temel becerilerden biri olan, okuma kültürüne katkı sunmak istiyoruz.

- Toplumsal kültürün öznesi olan bireyin toplumsal düzeyde temsil yeteneğini ve eleştirel okuma becerisini geliştireceğine inandığımız, ülkemizden ve dünyadan, nitelikli kitaplar yayınlamak istiyoruz.

- Çocuklar, gençler ve her yaştan yetişkinin yaşam niteliğine katkı sunacak ulusal ve evrensel düzlemde temel oluşturacak kitapları yayınlamak istiyoruz.

- Analitik düşünce, eleştirel bakış, estetik bir algı oluşturmuş, duyarlı ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesine katkısı olacak edebiyat dışı disiplinlerde kitaplar: Sanat, felsefe, tarih, psikoloji ve genel kültür kitapları yayınlamak istiyoruz.

- Yeni yazarlar keşfetmek; çağdaş temalar ve kavramlar ekseninde okumaya dair yeni biçimler oluşturmak istiyoruz.

- Farklı toplumlarda ve farklı kültürlerde çağımızın ruhunu yansıtan ve ilgi ve beğeni ile okunan kitaplar saptayıp dilimize kazandırmak istiyoruz.

- Evrensel değerleri, insanlığın ortak sorunlarını ve kadim insanlık düşü olan özgürlük ve adalet arayışını anlama ve içselleştirme süreçlerine katkısı olacak kitaplar yayınlamak istiyoruz.

- Gerçekliği kavramak ve gerçeklikle baş edebilmek için düş gücünü besleyecek, edebi ve estetik açıdan değeri ve anlamı üzerine uzlaşılmış temel kitaplar yayınlamak istiyoruz.

- Kitabın değerini, okumanın önemini, bilmenin anlamını bilen, bildikçe bilme açlığı, okuma iştahı artan bireylerden oluşan bir toplum ve dünya için doğru, isabetli ve etkili kitaplar yayınlamak istiyoruz.

- Eşiğine yazının sıfır derecesini yerleştirip, metnin hazzını ufuk belleyip, çağın ruhunu anlayan fakat ona boyun eğmeden yaşama katılmak isteyen her ruhun heybesinde azık olmak istiyoruz.


128 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page