top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıA7 Kitap

Prof. Dr. Zorer: ‘İktidarı hedefleyen bir örgüt kültürü şart!’

Prof. Dr. Gazi Zorer, Tanıdan Tedaviye CHP: Örgütsel Sorunlar ve Reform Önerisi (İkinci Adam Yayınları) adlı kitabında, “CHP oylarını nasıl artırabilir ve bu yolda CHP’nin önündeki engeller nelerdir” sorusuna yanıt getiriyor.


Prof. Dr. Zorer, iktidara giden yolda en önemli yapıtaşı, desteği hatta belirleyici unsurlarından biri olarak nitelediği ‘Parti Okulu’nu merceğe aldığı Sosyal Demokrat Partide Parti Okulu: CHP Parti Okulu Üzerinden Bir Deneme’de (A7 Kitap) ise CHP Parti Okulu’na ilişkin eksiklikleri inceliyor.


CHP’nin AR-GE çalışmaları kapsamında hem yönetici olarak hem de üye olarak sahayı yakından deneyimleme olanağı bulmuş Prof. Dr. Gazi Zorer, 45 yılı aşan politik geçmişi, lisans düzeyinde sosyoloji eğitimi ve tıp alanındaki uzmanlığı doğrultusunda kaleme aldığı Tanıdan Tedaviye CHP: Örgütsel Sorunlar ve Reform Önerisi (İkinci Adam Yayınları) adlı kitabında, 22 başlık altında tanımladığı sorunlar ve çözüm önerilerine yer veriyor. “CHP oylarını nasıl artırabilir ve bu yolda CHP’nin önündeki engeller nelerdir” sorusuna yanıt getiriyor.

Prof. Dr. Zorer, iktidara giden yolda en önemli yapıtaşı, desteği hatta belirleyici unsurlarından biri olarak nitelediği ‘Parti Okulu’nu merceğe aldığı Sosyal Demokrat Partide Parti Okulu: CHP Parti Okulu Üzerinden Bir Deneme (A7 Kitap) adlı kitabında ise CHP Parti Okulu’na ilişkin eksiklikleri inceliyor.


‘SEÇİMİN KAYBEDİLMESİNİN KÖK NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞTIM’

- Tanıdan Tedaviye CHP: Örgütsel Sorunlar ve Reform Önerisi (İkinci Adam Yayınları) adlı kitabınızı kaleme almanızı getiren süreci anlatır mısınız? Deneyimlerinizi başat değerlendirmelerinizle nasıl aktarıyorsunuz?

Sahadaki çalışma süreci üç bölümden oluşuyor. İlk bölümdeki AR-GE çalışması yaklaşık 6 ay sürdü. Bu dönemde ilçe örgütü için bir stratejik plan çalışması ortaya koyduk. Mevcut üye bilgilerini ve örgütsel yapıyı değerlendirdik.

İlçe örgütünde geçmişe yönelik yapılmış çalışmalar ile ilgili hiçbir belge yoktu. Üye bilgileri son derece yetersizdi. Üyelerin üçte ikisi ulaşılamaz durumda idi. Zaten yapılan kayda değer bir çalışma da yoktu.

Ardından yerel yönetimler seçim çalışması sırasında gerçek anlamda bir çalışma yapılmadığı “mış gibi yapıldığı” hatta en yetkili kişinin bile örgütü çalıştırmadığı gibi, yapılmak istenen çalışmaları dahi engellediği durumlarla karşılaştım ve son olarak ilçe kongresi sürecinde bu inanılmaz durumun açıklamasını gördüm.

Esas amacın seçim kazanmak değil, ilçe kongresini kazanmak olduğu ortaya çıktı. Seçimin kaybedilmesinde başrol oynayanlar ilçe kongresini kazandılar ve hiçbir şey yapmamaya devam ettiler. 1.5 yıl süren bu çalışmaların sonunda 22 başlıkta kök nedenleri ve çözüm önerilerini ortaya koymaya çalıştım.


- Kitabı kaleme alırken saha deneyimlerinizin yanı sıra merceğe aldığınız birçok incelemenin de size yol gösterdiğini imliyorsunuz. Bu incelemelerin çalışmanıza katkılarından bahseder misiniz?

CHP üzerine yazılmış 30 kadar kitabı inceledim. Yazarların çoğu, tarihsel anlatımlar, kişisel yorumlar, genel politik değerlendirmeler yapmışlar, sahada yaşanan esas problemler pek irdelenmemiş. Bu eksiği tamamlamak adına kitabı kaleme almaya karar verdim.

Saha deneyimimden önceki bilgilerimle deneyim sırasındaki gözlem ve edindiğim bilgiler hep birbirini doğrular nitelikte idi. Yine bu süreçte iletişim kurduğum farklı ilçelerdeki deneyimli partililerin paylaştığı bilgiler de bu tespitler ile çakışıyordu. En ilginç olanı da üst düzey yöneticilerin de aynı bilgilere sahip olmasıydı.


- ‘Tanıdan Tedaviye’, en önce kimlere, nasıl bir çağrıdır?

Çağrı herkese ama öncelikle parti iradesine yapılmış bir çağrıdır. Kısa vadede bu olumsuzlukları giderme yetkisi orada. Mevcut Siyasi Partiler Kanunu ve Parti Tüzüğü güçlü, yetkili merkez organlarını tanımlıyor. Kararlı bir irade tedavi sürecini başlatabilir.


SEÇİLME HAKKINI İKİ YA DA ÜÇ KEZ İLE SINIRLAYAN VE LİYAKATİ ESAS ALAN DÜZENLEMELER, KAPSAMLI ÜYELİK REFORMU İLE ÖN SEÇİM KURALI!

- Kitabınızdaki vargılarınızdan ve tanı-tedavi bağlamlı açımlamalarınızdan hareketle, “CHP oylarını nasıl artırabilir ve bu yolda CHP’nin önündeki engeller nelerdir” sorusuna getirdiğiniz yanıt nedir?

22 başlık altında kısaca tanımlanan sorunlar ve çözüm önerilerinizin yer aldığı kitabınızda öne çıkan 4 temel konuyu burada da anar mısınız?

Birincisi siyaseti tabana indirmek, önce üyeler ile, sonra halkla buluşturmak ve halkın siyasete katılım kanallarının açılması gerekli. Şimdiki durumda halkın, hatta üyelerin de tribünde oturmaları uygun görülüyor.

İkincisi çalışan bir örgüt yaratmak. Kurumsal ve kapsayıcı bir yapı oluşturmak, iktidarı hedefleyen yeni bir örgüt kültürüne ihtiyaç var.

Üçüncüsü parti, öncelikle tüm üyelerine gerçek anlamda ideolojik bir eğitim vermeli, demokrasi bilincini geliştirmeli, demokrasinin seçimden seçime oy kullanmakla sınırlı bir şey olmadığını, gerek parti işleyişinde gerekse günlük hayatta katılımın esas olduğunu göstermek, katılımcı demokrasiyi geliştirmek gerek.

Dördüncüsü örgüt dinamizmini engelleyen, gelişimin önünü tıkayan, tepede bürokrasi oluşturan, tabanda siyaset esnafları tarafından kelepçe takılan partiyi iktidara taşımak için, seçilme hakkını üst üste iki ya da üç kez ile sınırlayan ve liyakati esas alan düzenlemeler yapılmalı. Kapsamlı bir üyelik reformunu takiben, istisnalar dışında ön seçim kuralı uygulanmalı.


DELEGE AĞALIĞI!

- “Deleğe Ağalığı” başlıklı bölüme atfen sorarsam, bu yönde nasıl bir delege reformu gerekmektedir?

Delege sistemi tümden gereksiz bir düzenleme. İlçe kongrelerinde üyeler doğrudan oy kullanarak yönetim kurulunu seçebilirler. Bu aşamada sadece çarşaf liste yöntemi olmalı, kazan kaybet sonucu üyeleri bölen blok liste uygulaması terk edilmelidir. Anahtar liste oyunlarını engellemek için de her üyenin belirli sayıda adaya oy vermesi şeklinde bir çözüm olabilir.


- Ve Sosyal Demokrat Partide Parti Okulu: CHP Parti Okulu Üzerinden Bir Deneme (A7 Kitap) adlı kitabınız... Hangi amaçla kaleme aldınız?

Parti okulunun 10 yıllık faaliyetleri sonucunda gelinen noktada olması gereken ile mevcut durum arasında büyük bir uçurum olduğunu tespit ettim.

Örneğin, parti tüzüğüne göre her üyenin “Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi”ni almaları gerekirken, şimdiye kadar bunun gerçekleşme oranının parti okulu verilerine göre yüzde 2 oranında olduğu görülüyor. Bu hızla gidilirse tüm üyelerin eğitimi için 50 yıl gerekli.

Diğer parametrelerde benzer sonuçlar ortaya koyuyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edilemeyeceği bilgisi ile farklı bir çalışmayı önermek için bu kitabı kaleme aldım.


- İncelemenizin Sosyal Demokrat Parti Okulu için nasıl bir başlangıç olmasını diliyorsunuz?

Öncelikle mevcut durumun objektif bir şekilde analiz edilmesini yeni bir vizyon oluşturup tespit edilecek hedeflere yönelik farklı bir çalışma anlayışı geliştirilmesini ve bilimsel yöntemler ile ilerleyecek dinamik bir yapı kurulmasını diliyorum.‘PARTİ OKULU ÖRGÜTÜN İÇİNDE DEĞİL, TEPEDE BİR YERDE!’


- Bu kitabınızda CHP Parti Okulu’na ilişkin incelediğiniz eksiklikler nelerdir?

En önemlisi vizyon eksikliği. 10 yıllık CHP Parti Okulu deneyimi sonunda tabana yayılmayan sınırlı etkinliklerin yapıldığı gözleniyor. İsteyenlere eğitim verme şeklinde edilgen bir anlayış mevcut. Parti Okulu örgütün içinde değil, tepede bir yerde duruyor. Kendini yenileyecek bir yapıya da sahip değil.


- 45 yılı aşan politik geçmişiniz, lisans düzeyinde sosyoloji eğitiminiz, tıp alanındaki uzmanlığınız doğrultusunda kitabınızda ortaya koyduğunuz sosyolojik irdelemelere ilişkin neler söylersiniz?

Parti üyeleri arasında ideolojik formasyon oldukça zayıf. Sosyal Demokrat bir parti olma iddiasındaki CHP, sağ partilere kıyasla daha eğitimli bir üye yapısına sahip olmakla birlikte parti içinde ideolojik bir tartışma yok. Siyasi, politik bir öğrenme talebi de yok, nesnel durum böyle.

Öznel irade olan parti yönetimi de (burada parti okulu) bu eksiği gidermeyi hedefleyen aktif bir tutum içinde değil. Halkı siyasete katmak için, ülkede demokrasinin gelişimi için, sosyal demokrat bir iktidar için bu durum değiştirilmeli.


75 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page