top of page
Ara
  • A7 Kitap

Roman Kahramanlarım Bağlamında Gerçeklik / Cengis T. AsiltürkKafamın içinde dolaşan yaşantı kesitlerinin, diyalogların veya epizotların hangilerini bizzat yaşadığımı, hangilerinin benim hayatıma anlatılardan (filmlerden, romanlardan ve hikâyelerden) girdiğini ayırt edemediğim şakacı zamanlarım...

Gerçek hayatla bir gerçeklikler evreni olan filmleri, romanları, tiyatro oyunlarını, örneğin Sait Faik hikâyelerini birbirine karıştırdığım zamanlarım çok olur.


Eve giderim. Cismani olarak kimse yok. Bu kötü bir şey mi? Değil. Belki de çok iyi...


Jean Valjan kılığına bürünen Victor Hugo gelir oturur karşıma. Kahve içer, laflarız biraz. Jean Valjan’dan söz eder bana: “Herhangi bir Batı ülkesinde büyük bir fikir insanı, bir teorisyen olabilirdi. Ezdiler...”


Jean Valjan’ın o kötü yazgısı için, aradaki onca yaş farkına karşın Victor Hugo ile birlikte dertlenmek de az lüks değildir. Hatta bir ayrıcalıktır...


Der ki bana Hugo: “Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede, düşünür nasıl çıkar?”


Anlarım.


Şeyh-i San’an gelmiştir. Mantıku’Tayr içinde dolaştığım ilk gençlik günlerimde büyüsüne kapıldığım kudretliler kudretlisi o büyük anlatıcı Feridüddin Attar’ın Şeyh-i San’an’ını...


Fante! John Fante! Toza Sor’arız! İnsanın hiçbir öneminin kalmadığını artık nihayet bir iyi anladığımız gecenin sonsuz dinginliğinde...


Kafamın içinde dolaşan yaşantı kesitlerinin, diyalogların veya epizotların hangilerini bizzat yaşadığımı, hangilerinin benim hayatıma anlatılardan (filmlerden, romanlardan ve hikâyelerden) girdiğini ayırt edemediğim şakacı zamanlarım...


İnsanların eserlerinden söz etmeleri hoş karş