top of page
Ara
  • A7 Kitap

Söylev (NUTUK)Söylev (Nutuk); Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı ile Türkiye

Cumhuriyeti tarihinin, öz olarak, M. Kemal Atatürk önderliğinde

gerçekleştirilen Türk Devrimi’nin kutlu, yüce ırmağıdır. Kimi zaman coşkun

akar, çağlayan olur gürler, kimi zaman dingin, sessiz, ağırbaşlı akar, akar,

akar…

Söylev; sömürgeci, yayılmacı güçlere karşı, dünya ezilen uluslarına

örnek olan başkaldırının, direnişin, ölüm-kalım savaşının, karanlıktan

aydınlığa ulaşmanın, yokoluştan varoluşa geçişin, her güç koşulda umudun,

kahramanlığın, utkunun eşsiz destanıdır.

Söylev, Türk ulusunu besleyen, büyüten, geliştiren, duru, pırıl, ışıklı

bir yaşam kaynağıdır.

Söylev, onur ve kıvanç duyduğumuz geçmişten gelen, bugünü

aydınlatan, geleceğe yön veren, yol gösteren benzersiz anıtsal bir başyapıttır.

Tarihin akışına yön veren Mustafa Kemal Atatürk, tarihe tanıklık eden anıtsal yapıtı

Söylev’i; 15–20 Ekim 1927 günleri arasında altı gün boyunca, 36 saat süreyle, CHP’nin ikinci

kurultayında, TBMM’nin büyük salonunda okur.

Söylev’in amacını “Türk Devrimi’nin incelenmesinde tarihe kolaylık sağlamak”

olarak belirten Atatürk, “ulusal varlığı sona ermiş sayılan bir ulusun, bağımsızlığını nasıl

kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti

nasıl kurduğumu anlatmaya çalıştım” diyerek “yaptığı tarihi” “yazarak” da Türk

Ulusu’na ve gelecek kuşaklara ders alınacak, tarih bilinci oluşturacak önemli, büyük bir

başyapıt armağan eder.

Söylev, “Varlığına son verilmek istenen bir ulusun”, emperyalist işgalcilere karşı

başkaldırışını ve Türk Ulusu’nun yeniden doğuşunu belgelere dayanarak anlatan, tarihte eşine

rastlanmayan destansı bir başyapıttır.

Türk Ulusu Atatürk önderliğinde yarattığı bu destanda; işgallerle, ihanetlerle, acılarla,

savaşlarla dolu günlerin yaşandığı karanlık, zorlu bir dönemi, aydınlığa dönüştürme